× شبکه معماران ایران

صفحه اصلی

خدمات معماری

خدمات شهرسازی

خدمات عمران

خدمات ترجمه

لیست قیمت و راهنما

شبکه معماران ایران

درخواست استخدام

تماس با ما


30 شهريور 1402 15:18:09

3ds max

شهريور 11 1394
آموزش 3ds max

آموزش 3ds max درس چهارم 3ds max: نکته : چون می خواهیم تیرک های افقی نسبت به تیرک های عمودی دارای ضخامت کمتری باشند ، آنرا اینگونه تنظیم کرده ایم . یکی از اسپیلاین یا خطوط بین دو تیرک را انتخاب کرده و سپس دستور creat > compound > loft را از منوی بالای صفحه تصویر اصلی اجرا کنید. تب geometry بطور خودکار باز می شود. روی دکمه Get Shape از رول آوت creation Metod کلیک کرده و سپس در ویو پورت front روی مستطیل ساخته شده مرحله قبل کلیک کنید ( روش دیگر فشار دادن کلید میانبر(H) از صفحه کلید و انتخاب مستطیل از پنجره ی Pick Objectاست ). روی پانل modify کلیک کرده و در رول آوت Skin parameters گزینه های cap start و cap endرا انتخاب خارج کرده ، مقدار پارامتر Shape Steps را به 5 و Path steps را به 1 تغییر دهید . گزینه ی Optimize Shapesرا انتخاب کنید. مراحل 12 و 13 را برای سایر اسپیلاین های

شهريور 09 1394
آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس از حرفه ای ها کار بخواهید 9- با کلیک مجدد روی جسم فرعی انتخاب شده Polygon ویا با فشار دادن کلید 4 از صفحه کلید، از آن خارج شوید. 10- دستور Modifiers > Parametric Deformers > Noise را از منو بالای صفحه تصویر اصلی اجرا کنید. 11- در پانل Modify ( اصلاح ) مقدار پارامتر Scale مقیاس از ناحیه مستطیلی Noise نویز را به 50 و مقدار پارامتر های X و Y از ناحیه مستطیلی Strength شدت را به 15 و 15 تغییر دهید. 12- با اجرای دستور Edit > Clone از منوی بالای صفحه تصویر اصلی، فشار دادن کلید های Ctrl + v از صفحه کلید و یا کلیک راست و انتخاب دستور Clone ( کلون یا تکثیر ) از منو Quad ( چهارتایی ) یک Clone از نوع Copy بسازید. 13- مرحله قبل را 8 بار دیگر اجرا کنید

  • صفحه بندی