× شبکه معماران ایران

صفحه اصلی

خدمات معماری

خدمات شهرسازی

خدمات عمران

خدمات ترجمه

لیست قیمت و راهنما

شبکه معماران ایران

درخواست استخدام

تماس با ما


28 فروردين 1403 05:31:31

انجام پروژه متره و برآورد

پروژه متره و کاربرد آن در رشته عمران پروژه متره در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته میشود. این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً در جدول هایی خاص انجام می گیرند که به آنها صورت وضعیت گفته می شود. متره و برآورد یکی از زیرمجموعه های مدیریت پروژه است. متره جهت محاسبه مقادیر و برآورد جهت پیش بینی قیمت اجرای پروژه های عمرانی کاربرد دارد. ثبت نام در سایت و ایجاد سفارش پروژه
اهمیت انجام پروژه متره عمران توسط متخصص چنانچه ذکر شد، این فن در رشته عمران دارای اهمیت خاصی می باشد و از طرفی دسترسی به متخصصین آن، کار دشواری است. شبکه معماران ایران با گردآوری مجموعه ای از این متخصصان و نظارت کامل بر مراحل پروژه، تمام سعی خود را برای انجام با کیفیت پروژه ها نموده و توانسته است رضایت مشتریان خود را

  • صفحه بندی